Informácie

  • Typ klienta Spoločenstvo vlastníkov
  • Lokácia Záhorská Ves
  • Kategória Dvere, Okná
  • Materiál okien Plast
  • Materiál dverí Hliník
  • Farba okien Biela
  • Farba dverí RAL 9006

Informácie

O projekte

Spoločenstvo vlastníkov bytov sa rozhodlo pre komplexnú revitalizáciu  bytového domu, ktorá pozostávala z opravy strechy, zateplenia obvodového plášťa , výmeny schodiskových a pivničných okien a výmeny vstupných dverí. 

Našou úlohou bolo, výmenou výplní stavebných otvorov, prispieť k zníženiu energetickej náročnosti budovy a celkovej modernizácii bytového domu.

Realizácia

Hliníkové dvere sú vyrobené z profilov s prerušeným tepelným mostom, ktorý zaručuje výborné tepelnoizolačné vlastnosti celej konštrukcie. Navrhnuté sú ako dvojkrídlové s asymetrickým delením krídiel, pričom hlavné krídlo je dostatočne široké a ponúka dostatočný priestor pre bežný pohyb osôb, aj pre mamičky s kočíkmi.

Otvorením sekundárneho krídla sa vytvorí dostatočný priestor na  prenášanie objemnejších predmetov / napr. nábytok, chladnička, práčka…/ .

Elektromagnetický zámok napojený na domový komunikačný systém zabráni vstupu nepovolaných osôb do priestorov bytovky. Okrem toho sú dvere vybavené samozatváračom, vonkajším madlom.

Spodná časť dverí je vyplnená tepelnoizolačným panelom vo farbe profilov, horná časť čírym izolačným dvojsklom.

Výmena okien za plastové prebiehala v pivničných priestoroch a v priestore schodiska v počte 34 ks. Okná sú vyrobené z 5 komorového profilu bielej farby, zasklené izolačným dvojsklom s výklopným mechanizmom kovania.

Niečo na záver

Všetky okná a dvere sme dodávali ako kompletné dielo, čiže sme zabezpečili nie len demontáž pôvodných okien a dverí, montáž konštrukcií, murárske začistenie ostení, odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu, ale aj inžiniering, projektové riadenie a ďalšie činnosti, ktoré nie je na prvý pohľad.

Galéria