Bezpečnosť

Ak vyžadujete zvýšenú BEZPEČNOSŤ....
 
Poistka chybnej manipulácie kľučkou
Táto funkcia je na to, aby sa okno nedalo otvoriť, keď je vyklopené, a naopak. Vďaka tomu sa spolu vyhneme situácii, keď okno vyzerá, že vypadlo z pántov – je to dôležité najmä v prípade okien veľkých rozmerov.
 
Bezpečnostné sklo P4
Okno s bezpečnostným sklom triedy P4 zabráni, aby sa nepovolaná osoba vlámala do vášho domu tým, že rozbije sklo alebo vypáči krídlo (odporúča sa kombinácia s bezpečnostným kovaním).
Sklo je zložené z dvoch sklenených tabúľ a štyroch bezpečnostných fólií medzi nimi. Odporúčame do rodinných domov, lekární...
 
Bezpečnostné kovanie
Okno vybavené bezpečnostným kovaním (najlepšie v kombinácii s bezpečnostnými sklami triedy
P2 alebo P4) lepšie odoláva nepovolaným osobám a ochráni vašu bezpečnosť a súkromie.
Toto kovanie obsahuje masívne uzatváracie elementy odolné voči vypáčeniu a bezpečnostnú
kľučku odolnú voči vŕtaniu.
 
Bezpečnostná kľučka s kľúčikom
 
Aby ste sa cítili úplne bezpečne, dodáme vám kľučku, ktorá zablokuje pohyblivé časti okna, zabráni vŕtaniu zvonka a kľúčik pomôže chrániť vaše dieťa pred nekontrolovaným otvorením okna.