Montáž

Montáž okien – na prvý pohľad jednoduchá záležitosť – má svoje zásady a pravidlá, ktoré treba dodržať, aby okná roky spoľahlivo slúžili. Okrem toho, že okná musia byť osadené "vo váhe",
je ešte mnoho aspektov, ktoré rozhodujú, či je montáž vykonaná kvalitne.
 
Kompletné služby
 
Zakladáme si na tom, že poskytujeme kompletné služby – od konzultácie a zamerania po odvoz
starých okien a odpadu. Samozrejmosťou sú murárske vysprávky ostenia okien, drobné murárske
práce, montáž roliet, žalúzií a protihmyzových sietí.
 
 
Naši montážnici sú preškolení aj na tzv. ISO montáž s použitím kompripások, parotesných a paropriepustných fólií.
Tento typ montáže je cenovo náročnejší vzhľadom na použité materiály, preto sa nevykonáva
štandardne. Odporúčame ju pri nízkoenergetických stavbách, pasívnych domoch.