Informácie

  • Typ klienta Priemysel
  • Lokácia Malacky
  • Kategória Dvere, Okná
  • Materiál okien Plast s panikovým kovaním
  • Materiál dverí Plast s panikovým kovaním
  • Farba okien Biela
  • Farba dverí Biela

Informácie

O projekte

výrobný závod v Malackách – bolo potrebné nahradiť jestvujúce poškodené a nevyhovujúce okná. Pôvodné plastové okná boli značne opotrebované, izolačné dvojsklá boli vo veľkej miere zarosené vo vnútornom priestore, čo nasvedčovalo tomu, že izolačné vlastnosti skla nie sú, aké by mali byť.

Ďalším problémom bolo, že okná boli neotvárateľné, čo neumožňovalo vetranie vnútorného priestoru.

Výzvy projektu

Najväčšou výzvou pri tomto projekte bolo, že sa jednalo o výmenu okien v priestoroch dvojsmennej prevádzky. Bolo potrebné veľmi presne určiť reálnu časovú náročnosť všetkých prác, vyvarovať sa prestojov a zdržaní, ktoré sú v našom obore vysoko pravdepodobné / napr. prasknuté sklo v dôsledku manipulácie s ním v časovom tlaku/. Bolo potrebné eliminovať čas, medzi demontážou pôvodných okien a osadením nových okien. Určený čas na výmenu okien bolo potrebné bezpodmienečne dodržať, nakoľko objednávateľ musel výpadok svojej produkcie následne čo najrýchlejšie dobehnúť.

Niečo na záver

Úlohy sme sa zhostili dobre, časový plán sme splnili, bez komplikácií a zdržaní. Dôkazom toho je, že v tomto závode sme realizovali aj ďalšie práce, výmeny okien, dverí. Pravidelne servisujeme okná v celom objekte.

Galéria