pozáručný

Servis

Praktické skúsenosti, technické vedomosti získané dlhoročná praxou pri dodávkach a montáži okien, dverí logicky vyústila do rozšírenia našej pôsobnosti o pozáručný servis a opravu okien.

Na základe servisnej zmluvy poskytujeme ročný servis alebo opravu  v objektoch štátnych ,samosprávnych orgánov či podnikateľských objektoch. Naše služby poskytujeme aj  radovým občanom.

Servis okien

Pravidelným servisom dokážeme okná udržať v dobrej kondícii na ďalšie obdobie.Veľakrát sa práve vinou zanedbanej údržby stáva, že vypovie svoju funkciu kovanie, kľučka či tesnenie. Vtedy formou výmeny poškodenej súčiastky okná, resp. dvere vrátime do fukčného stavu.

Výmena rozbitého skla

Samozrejmosťou je výmena prasknutého či rozbitého skla. Nové sklo zameriame, necháme vyrobiť na mieru a vymeníme.

Servis dverí

Pravidelná starostlivosť (nastavenie kovania, kontrola tesnenia, premazanie mechanických častí…) zabezpečí bezproblémovú a dlhoročnú prevádzku vaších dverí.

KONZULTÁCIA ZDARMA

Získajte bezplatnú ponuku