Ochrana pred slnkom a

Úspora energií

Typy tieniacej techniky

Ochrana pred slnkom nie je jedinou funkciou tieniacej techniky. Tieniaca technika dokáže zabrániť prehrievaniu vzduchu v interiéri, dokáže ušetriť náklady na vykurovanie nehnuteľnosti, zabraňuje nežiaducim pohľadom a vytvára tiež  bezpečnostnú bariéru.

Pojem tieniaca technika je veľmi široký a zahŕňa v sebe rôzne možnosti. V princípe ju možno rozčleniť na

Interiérovú / vnútorná strana okien / – klasické interiérové žalúzie, látkové roletky, rolettky noc&deň

Exteriérovú / vonkajšia strana okien/ – do tejto kategórie patria rolety s mnohými konštrukčnými možnosťami a  riešeniami

– exteriérové žalúzie  rôznych tvarov a rozmerov lamiel napr. Z90, C80…

– screenové rolety

Všetko pod jednou strechou!

Kompletnosť našej ponuky spočíva aj v tom, že dokážeme zladiť dodávku okien a dodávku tieniacej techniky, po stránke časovej /bezprostredná  nadväznosť montáží /, po stránke vizuálnej / zladíme materiály, farebnosť, povrchovú úpravu.

K tieniacej technike akosi neodmyslteľne patrí ochrana proti hmyzu – okenné siete pevné, či rolovacie.

Dverové siete – otváracie, posuvné, zhrňovacie / plissé/

Všetko v jednom balíku, od jedného dodávateľa!

KONZULTÁCIA ZDARMA

Získajte bezplatnú ponuku